แผนที่จังหวัดสกลนคร ภาพแผนที่อำเภอเมืองสกลนครอย่างละเอียด

คลิกที่ภาพแผนที่จังหวัดสกลนคร เพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียด ภาพแผนที่แสดงจากภายถ่ายดาวเทียม ด้วย google map ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ ตรง 4 แยกบ้านธาตุ สำหรับทางไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร หากมาจากนครพนม ยังไม่เข้าตัวเมืองสกลจะมองเห็นด้านขวามือ แต่หาก มาจากทางอื่น ให้มาตรง 4 แยกบ้านธาตุ แล้วไปทางนครพนม

แผนที่ตัวเมือง จังหวัดสกลนคร
แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร
แผนที่จังหวัดสกลนคร

เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย อยู่ติดกับจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ คำว่า "สกลนคร" มาจากคำภาษาสันสกฤต สกล (สะ-กะ-ละ) หมายความว่า โดยรวม ครอบคลุม หรือทั้งหมด และ คำว่า "นคร" (นะ-คะ-ระ) จากภาษาสันสกฤต หมายถึงแหล่งที่อยู่ หรือเมือง ดังนั้นชื่อที่แท้จริงของเมืองหมายความว่า "นครแห่งนครทั้งมวล"

สถานที่สำคัญในตัวเมืองจังหวัดสกลนคร

 • โรงแรม
 • โรงแรมดุสิต
 • โรงแรมอารยะโฮเต็ล
 • โรงแรมอิมพิเรียล
 • วัด
 • วัดพระธาตุนารายณ์แจงแวง
 • วัดป่าสุทธาวาส
 • ตลาดรังษิญา
 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล
 • โรงพยาบาลตรงสิริ
 • โรงพยาบาลสกลนคร
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • สำนักสงฆ์ดงพัฒนา
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม
 • สวนสมเด็จ
 • สนามกีฬาท่าแร่

แผนที่ดาวเทียม จังหวัดสกลนคร